ROZPRACOVANÉ PROJEKTY

1/11

RESIDENCE

PARDUBICE II.etapa

NA SPRAVEDLNOSTI

2020

RESIDENCE

NA SPRAVEDLNOSTI

PARDUBICE II.etapa

Započata realizace kompletní elektroinstalace II. etapy jako generální dodavatel elektro. V realizaci od července 2019.

Ve II. etapě je realizováno 161 bytů, podzemní a nadzemní garáže, parkoviště a II. etapa vnitroareálového osvětlení.

Silnoproudé rozvody

Bytové rozvaděče

Elektroměrové rozvaděče

Elektrorozvody v garážích

    Osvětlení

    Detektory pohybu

    Systém detekce výfukových plynů

Elektro připojení vzduchotechniky

EPS

Rozvody TV a SAT

Rozvody datových sítí

Vnitroareálové osvětlení

Dodávka svítidel a zásuvek na balkony

Domovní telefony a zvonky

1/2

VÝROBNĚ SKLADOVACÍ HALY

MIKULOVICE

STENO CZ s.r.o.

2020

VÝROBNĚ SKLADOVACÍ HALY

STENO CZ s.r.o.

MIKULOVICE

Započata realizace kompletní elektroinstalace výrobně skladovacích hal STENO CZ s.r.o., Mikulovice.

V realizaci od června 2020. 

Zahájeny elektroinstalační práce, provedena příprava staveniště, provedeno uzemnění a uloženy prostupy pro přívodní kabely.

Silnoproudé rozvody

Slaboproudé rozvody

Nový hlavní přívod

Rozvaděče pro celý objekt

Osvětlení hal a kanceláří

Elektro připojení vzduchotechniky

EPS

EZS

Hromosvod

Rozvody datových sítí

Vnitroareálové osvětlení